Banner 2
Banner 2

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG TTNT

KIẾN TRÚC 3A

Vietnamese English

Hotline: { 0902975 512 } KTS. NGUYỄN VĂN NINH

kientruc3agroup@gmail.com

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: { 0902975 512 } KTS. NGUYỄN VĂN NINH

Email: kientruc3agroup@gmail.com

DỊCH VỤ

Xem tất cả >>

HỢP ĐỒNG MẪU

Xem tất cả >>

Định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1133/SXD-KT ngày 30/7/2014 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk đề nghị hướng dẫn áp dụng định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị.


Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng trả lời:

Định mức dự toán các dịch vụ công ích đô thị theo các Quyết định số 591/QĐ-BXD; Quyết định số 592/QĐ-BXD; Quyết định số 593/QĐ-BXD; Quyết định số 594/QĐ-BXD do Bộ Xây dựng công bố ngày 30/5/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2014 để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

Theo quy định tại Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/03/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị, thì UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn và quy định áp dụng định mức, đơn giá, lập và phê duyệt giá dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị tại địa phương.

Vì vậy, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk có trách nhiệm tham mưu để UBND tỉnh quyết định về thời điểm áp dụng các định mức nêu trên đối với các trường hợp nêu tại văn bản số1133/SXD-KT.